Professor Ei - verkeersborden
Professor Ei - leren lezen
Memory - rekenen
Memory - leren lezen
Tafels 95
Professor Ei Collectie

Shareware van Hummelen Educatief

geschiedenis
Enige jaren geleden was er op het gebied van Nederlandse educatieve software nog (bijna) niets te krijgen. Omdat ik mijn kinderen toch iets zinnigs met de computer wilde laten doen ben ik toen begonnen met het schrijven van educatieve programma's.
Uitgangspunt bij de programma's is:
  • het moet eenvoudig te bedienen zijn
  • het moet aantrekkelijk zijn voor kinderen
  • het moet leerzaam zijn
programma's
Het gebruiksgemak van Windows is als basis gebruikt bij het maken van programma's over verkeersborden, leren lezen, rekenen en tafels. In de knoppenbalk hiernaast zijn de vijf beschikbare programma's aangegeven. Van deze programma's is een shareware-versie te downloaden.
In de professor Ei collectie zijn vier programma's samengebracht op één CD, namelijk Professor Ei - leren lezen en verkeersborden, Memory - rekenen en Memory - lezen.
reacties
Voor reacties en commentaar op deze programma's of deze homepage en voor suggesties is het e-mail adres info@hummelen.nl.